Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 485 98"
 1. Právní úprava veřejnoprávních oprávnění jako reflexe ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu s elektřinou a plynem.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 195-203. 
  article

  article

 2. Reorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672. 
  article

  article

 3. Vláda a nouzový stav.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 266-281. 
  article

  article

 4. Náhrada škody, ochranné známky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1780/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 328-335. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Uživatel oprávněný vymáhat práva průmyslového vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 6. 12. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1780/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. 372-375. 
  article

  article

 6. Legislativní zvyklosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 9, s. 723-737. 
  article

  article

 7. Rovný a rovnější : nad jedním ustanovením insolvenčního zákona.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 9, s. 311-315. 
  article

  article

 8. Tvorba ustanovení zákona při transpozici směrnice.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 62-65. 
  article

  article

 9. Změny shromažďovacího práva po velké novele.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 5, s. 233-257. 
  article

  article

 10. Diferenciace oprávnění státních zástupců nařídit propuštění obviněných z výkonu vazby nebo odsouzených z výkonu trestu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 6, s. 36-43. 
  article

  article