Search results

Records found: 3  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 3646 13"
 1. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 2. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 3. Autonomie vůle subjektů soukromého práva a propadné zástavy : nález ÚS z 3. 1. 2017, sp. zn. II. ÚS 3646/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 82. 
  article

  article