Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 3626 13"
 1. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 2. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nezákonným rozhodnutím. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2715/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 4, s. 225-233. 
  article

  article

 3. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181. 
  article

  article

 4. Právo na účinné vyšetřování ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 7-8, s. 157-163. 
  article

  article

 5. Právo na efektivní vyšetřování : dochází na třetím ústavním soudu k výrazné změně v koncepci ochrany základních práv?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 5, s. 3-14. 
  article

  article

 6. Ústavní soud České republiky: efektivní trestní řízení a právo oznamovatele na účinné vyšetřování (obchodování s lidmi) : nález ÚS z 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 2, s. 46-48. 
  article

  article

 7. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3626/13 : datum rozhodnutí: 16. 12. 2015.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 1, s. 51-52. 
  article

  article

 8. Věc Bouyidovi proti Belgii : inzultace mladistvého policistou na policejní stanici.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 19, (2016), č. 2, s. 119-129. 
  article

  article