Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 309 95"
 1. Narovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 98-101. 
  article

  article

 2. Zneužití práva v soukromém právu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 2-8. 
  article

  article

 3. Pojištění odpovědnosti za škodu. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 150-162. 
  article

  article

 4. Incidenční spory, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sen. zn. 29 ICdo 74/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 2, s. 393-401. 
  article

  article

 5. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article

 6. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article

 7. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sen. zn. 23 ICdo 19/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 8, s. 1318-1327. 
  article

  article

 8. Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 100, (2017), č. 4, s. 337-360. 
  article

  article

 9. Incidenční spor. Popření pravosti vykonatelné pohledávky. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 29 ICdo 74/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 11, s. 906-912. 
  article

  article

 10. Úhrada za poskytovanou zdravotnickou péči : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.května 2013, sp.zn. 32 Cdo 23089/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 7, s. s.501-510. 
  article

  article