Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 3042 12"
 1. K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2020, č. j. 6 Afs 206/2020-37.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 57-60. 
  article

  article

 2. Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním prostředí.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 3, s. 8-13. 
  article

  article

 3. Stanovisko pléna Nejvyššího soudu k podání činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 4, s. 4-7. 
  article

  article

 4. Quo vadis regulace účetnictví?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 17, s. 601-604. 
  article

  article

 5. Zastupování ve správním řízení a datové schránky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 7-8, s. 32-35. 
  article

  article

 6. Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení - problém přítomnosti procesní strany při provádění pachové zkoušky metodou pachové identifikace.   -- In:  Kriminalistický sborník -- Roč. 59, (2015), č. 4, s. 43-50. 
  article

  article

 7. Přepjatý formalismus – podpis přílohy průvodního dopisu : nález Ústavního soudu ze dne 24.7.2013, sp.zn. II. ÚS 3042/12..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 4, s. 46-49. 
  article

  article

 8. Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním jednání.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 12, s. 31-36. 
  article

  article

 9. Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 3042/12 : datum rozhodnutí: 27. srpna 2013.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 22, (2013), č.7, s. 37. 
  article

  article

 10. Elektronicky podané dovolání : nález sp.zn. II. ÚS 3042/12 ze dne 27.8.2013.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 5, (2013), č. 4, s. 43. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.