Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2866 17"
 1. Postavení dětí v rodičovském konfliktu.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 13, 2024, č. 3, s. 26-31. 
  article

  article

 2. Výlučná x střídavá péče - judikatura - první část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 64-84. 
  article

  article

 3. Svéprávnost. Omezení svéprávnosti. Peněžní limit : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2837/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 219-225. 
  article

  article

 4. Význam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 24-28. 
  article

  article

 5. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970. 
  article

  article

 6. Spory o děti - postavení dítěte v soudním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 1, s. 25-31. 
  article

  article

 7. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 3, s. 23-28. 
  article

  article

 8. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2866/17 : datum rozhodnutí: 28. února 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 2, s. 49-51. 
  article

  article

 9. Právo dítěte být slyšeno ve vlastní věci; oprávnění podat ústavní stížnost za nezletilého : nález ÚS z 28. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2866/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 154-155. 
  article

  article

 10. Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 8, s. 7-13. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.