Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2742 07"
 1. Předběžná otázka v civilním řízení podle § 135 občanského soudního řádu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 2, s. 15-21. 
  article

  article

 2. Dobrá víra ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 240-245. 
  article

  article

 3. Opětovné uložení povinnosti platit výživné.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 8, s. 23-27. 
  article

  article

 4. Zahrnutí věci nepatřící účastníkům do rozsudku o SJM. "Odklon" věci ze SJM. Náklady řízení: zjišťování tarifní hodnoty věci; neaktuální znalecký posudek : usnesení NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2209/2015.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 159-160. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Součásti čerpací stanice pohonných hmot. Žaloba na vydání oddělitelné součásti věci. Obsah i rozsah odůvodnění rozsudku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4253/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 11, s. 411-413. 
  article

  article

 6. Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 22, (2014), č.1, s.18-36. 
  article

  article

 7. Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 9, s. 306-309. 
  article

  article

 8. Správní trestání: liberační důvody : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.4.2013, čj. 1 As 188/2012-30.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.9, s. 855-859. 
  article

  article

 9. Určitost smlouvy o převodu nemovitostí – neplatnost smlouvy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2013, č. 11, s. 51-53. 
  article

  article

 10. Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.9, s.337-339. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.