Search results

Records found: 31  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 268 06"
 1. Spoluvlastnictví. Předkupní právo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 4212/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 432-437. 
  article

  article

 2. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. Souhlas vlastníka se vznikem veřejného prostranství a rozhodování o jeho existenci.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 409-413. 
  article

  article

 5. Pravomoc soudu. Veřejné prostranství : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2378/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 11-12, s. 697-705. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. Bezdůvodné obohacení užíváním pozemku jako veřejného prostranství : rozsudek NS z 1. 8. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4208/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 194-196. 
  article

  article

 8. Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 21, s. 747-751. 
  article

  article

 9. Nezbytnost posouzení podmínky nutnosti komunikační potřeby v případě veřejně přístupné účelové komunikace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 5 As 140/2014.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 9, s. 46-49. 
  article

  article

 10. Veřejné prostranství a jeho platný vznik.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 10, s. 366-371. 
  article

  article