Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2630 07"
 1. Veřejné opatrovnictví.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 6-11. 
  article

  article

 2. Automatické právo.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 5, s. 18-23. 
  article

  article

 3. Veřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti : aplikace, explikace, efektivita.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 28-36. 
  article

  article

 4. Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 9, s. 186-189. 
  article

  article

 5. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 6. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 7. Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 6, s. 205-211. 
  article

  article

 8. Mírnější a méně omezující opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat jako alternativa k omezení svéprávnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 10, s. 342-345. 
  article

  article

 9. Povinnost zhlédnutí posuzovaného v intencích rekodifikace civilního procesu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), no. 1, s. 175-188. 
  article

  article

 10. Kdo může za nekvalitní znalecké posudky - názor znalce.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč.44, (2011), č.3, s.200-205. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.