Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2124 14"
 1. Ke smlouvě o poskytnutí příplatku jako druhu smlouvy o poskytnutí majetku právnické osobě.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 7-8, s. 28-44. 
  article

  article

 2. Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 801-808. 
  article

  article

 3. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article

 4. Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 5. K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí : výklad soukromého práva vždy ve prospěch svobody (část II.).   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 3, s. 16-22. 
  article

  article

 6. Odpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy : nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 48-53. 
  article

  article

 7. Posouzení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí : nález ÚS z 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 8. K otázce posouzení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí : nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 6, s. 38-40. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.