Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2061 15"
 1. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  article

  article

 2. Appointing authority v rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32. 
  article

  article

 3. Rozhodčí doložka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1330/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 91-97. 
  article

  article

 4. Rozhodčí doložka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1330/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 9, s. 704-709. 
  article

  article

 5. Požadavek řádného odůvodnění neplatnosti rozhodčí doložky : nález sp. zn. II. ÚS 2061/15 ze dne 1. 2. 2016.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 8, (2016), č. 2, s. 46-47. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.