Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2027 17"
 1. Speciální skutkové podstaty pro recidivisty : nepromyšlené a škodlivé.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 172-180. 
  article

  article

 2. Uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody pachateli trestného činu v kontextu nejlepšího zájmu dítěte.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 8, s. 16-22. 
  article

  article

 3. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  article

  article

 4. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 5. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 6. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 179-183. 
  article

  article

 7. Zpronevěra, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, souběh (konkurence) trestných činů; Výrok rozhodnutí, řízení o odvolání, pokračování v trestném činu, skutek; Řízení o odvolání, rozhodnutí : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sp. zn. 5 Tdo 1345/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1037-1061. 
  article

  article

 8. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 2, s. 26-32. 
  article

  article

 9. Vztah výše pokuty a majetku pachatele (zejména) ve správním právu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 1, s. 1-18. 
  article

  article

 10. Odůvodnění trestů : argumenty pro a proti detailnímu odůvodňování trestů.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 5, s. 15-24. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.