Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 1945 08"
 1. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 2. Participation of children in legal proceedings for the care of minors.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 2, s. 340-359. 
  article

  article

 3. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 4. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 11-12, s. 233-237. 
  article

  article

 5. Nejlepší zájem dítěte.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1091-1108. 
  article

  article

 6. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 267-275. 
  article

  article

 7. Možnosti interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé děti.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 7, s. 8-16. 
  article

  article

 8. Princip oficiality v řízeních o úpravu péče a styku s nezletilým dítětem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. 360-365. 
  article

  article

 9. Práva dítěte v rodičovském konfliktu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 19, s. 660-666. 
  article

  article

 10. Jiný soudní rok podle § 18 z. ř. s. : občanské soudní řízení - soudcovský komentář.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 17, (2015), č. 3, s. 19-25. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.