Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 1864 16"
 1. Limity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 7-18. 
  article

  article

 2. O dětských dluzích.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 3. Smluvní pokuta a penále jako dětské dluhy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 11-12, s. 2-13. 
  article

  article

 4. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 5. Zpráva ze semináře k dětským dlužníkům.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 6, s. 611-612. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl druhý: specifika dětských dluhů vzniklých ze smluv o přepravě osoby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 770-779. 
  article

  article

 8. Nabývání svéprávnosti nezletilými a nepříznivé důsledky současné právní úpravy : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 22, (2018), č. 6, s. 7-13. 
  article

  article

 9. Odpovědnost nezletilých za závazky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 12, s. 2-6. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za dluhy nezletilých z jízd MHD bez jízdního dokladu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 31. 
  article

  article