Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 179 01"
 1. Insolvenční řízení. Zastoupení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2021, sp. zn. 29 NSČR 125/2019.   -- In:  -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 177-183 . Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. 
  article

  article

 2. Incidenční spory. Konkursní řízení. Pohledávka vázaná na splnění odkládací podmínky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1412/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 482-486. 
  article

  article

 3. Preddavok na trovy incidenčného konania.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 93-99. 
  article

  article

 4. Konkurs. Správce konkursní podstaty. Vykonatelnost rozhodnutí : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sp. zn. 29 Cdo 2963/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 1, s. 34-54. 
  article

  article

 5. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 ICdo 26/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 1, s. 45-58. 
  article

  article

 6. Rozhodčí řízení. Rozhodčí soud. Předběžné opatření : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.června 2012, sp.zn. 29 Cdo 5146/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.10, s. 779-789. 
  article

  article

 7. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.6.2012, sp.zn. 29 Cdo 5146/2009.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 64, (2012), č. 10, s. 1391-1401. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.