Search results

Records found: 1  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 721 16"
  1. Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení : nález ÚS ze 4. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 721/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 361. 
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.