Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 646 04"
 1. Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek proti neplatným usnesením shromáždění.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 310-317. 
  article

  article

 2. Stavební řízení: účastenství v řízení; společenství vlastníků jednotek : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.6.2011, č.j. 1 As 38/2011-146.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.3, s.235-239. 
  article

  article

 3. K soudnímu přezkumu rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek o důležité záležitosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.května 2011, sp.zn. 22 Cdo 1423/2009.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.5, s.219-226. 
  article

  article

 4. K problematice hlasování podle § 11 odst. 5 věty druhé BytZ.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.19, s.702-706. 
  article

  article

 5. Některá práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostor podle zákona č. 72/1994 Sb..   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč.7, (2010), č.6, s.254-278. 
  article

  article

 6. Vrchní soud v Praze: Soudní přezkum usnesení shromáždění SVJ a jeho nahrazení rozhodnutím soudu. Náležitosti stanov SVJ : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.3.2010, sp.zn. 7 Cmo 413/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 18, (2010), č. 22, s. 825-828. 
  article

  article

 7. Oprava společné části domu provedená vlastníkem jednotky a bezdůvodné obohacení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.7.2010, sp.zn. 22 Cdo 5330/2008.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.16, (2010), č.12, s.444-445. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.