Search results

Records found: 45  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 643 06"
 1. Promlčení trestní odpovědnosti prizmatem čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 40-43. 
  article

  article

 2. Vyjádření Etické komise k účasti státního zástupce na činnosti aktivních záloh.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 54-59. 
  article

  article

 3. Limity omezení vlastnického práva v zájmu ochrany lesa : komparativní pohled na principy omezení vlastnického práva v České republice a Spolkové republice Německo.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 3 (65), s. 43-66. 
  article

  article

 4. Kolegium NS nesouhlasí s "moderováním" nemravných exekučních titulů. Co s tím?.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 78-80. 
  article

  article

 5. Soudní přezkum správních rozhodnutí dle ust. § 168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 4, s. 232-246. 
  article

  article

 6. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  article

  article

 7. Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 899-918. 
  article

  article

 8. Výklad ve prospěch adresátů správního práva a jeho limity.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 7, s. 358-382. 
  article

  article

 9. Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska "bagatelnosti".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 763-769. 
  article

  article

 10. Nárok exekutora na náhradu nákladů exekuce proti dlužníkovi v insolvenčním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 28-30. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.