Search results

Records found: 55  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 643 04"
 1. Narovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 98-101. 
  article

  article

 2. Obyčejové právo v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 5, s. 443-453. 
  article

  article

 3. Promlčení a dobré mravy - aneb kdy už je námitka promlčení nemravná.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 6, s. 7-11. 
  article

  article

 4. Dílčí aspekty promlčení na případové studii - promlčování nároků v kauze Dieselgate.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 10, s. 14-19. 
  article

  article

 5. Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163. 
  article

  article

 6. Pojištění odpovědnosti za škodu. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 150-162. 
  article

  article

 7. Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 84-91. 
  article

  article

 8. Smluvní pokuta, započtení pohledávky : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 746-753. 
  article

  article

 9. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 10. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 367-372. 
  article

  article