Search results

Records found: 89  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 625 03"
 1. Akciová společnost. Akcionářská dohoda : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 27 Cdo 1873/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 264-270. 
  article

  article

 2. Ke smlouvě o poskytnutí příplatku jako druhu smlouvy o poskytnutí majetku právnické osobě.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 7-8, s. 28-44. 
  article

  article

 3. K rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2022, sp. zn. 33 Cdo 1006/2022.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 61-64. 
  article

  article

 4. Právní nástupnictví, cena, úroky z prodlení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 32 Cdo 1264/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 304-325. 
  article

  article

 5. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 6. Zástavní právo. Správa předmětu zajištění v trestním řízení. Pasivní věcná legitimace. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4625/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 671-682. 
  article

  article

 7. Smluvní pokuta, neplatnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 873-881. 
  article

  article

 8. Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 801-808. 
  article

  article

 9. Ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1712/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1437-1449. 
  article

  article

 10. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.