Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 4503 12"
 1. Speciální skutkové podstaty pro recidivisty : nepromyšlené a škodlivé.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 172-180. 
  article

  article

 2. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  article

  article

 3. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 4. Řízení o dovolání : usnesení Nejvyššího soudu, soudu pro mládež, ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 8 Tdo 1121/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 3, s. 355-361. 
  article

  article

 5. Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 77-83. 
  article

  article

 6. Vztah výše pokuty a majetku pachatele (zejména) ve správním právu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 1, s. 1-18. 
  article

  article

 7. Individualizace trestů v České republice : jak určujeme tresty a co o tom víme?.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 8. Metody měření vlivu nepodmíněného trestu odnětí svobody na recidivu (aneb přiřazujme pachatelům tresty náhodně).   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 3, s. 20-27. 
  article

  article

 9. Přímluva za teorii legitimních cílů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 6, s. 518-528. 
  article

  article

 10. Mimořádné snížení výměry pokuty v přestupkovém právu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 7-8, s. 28-31. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.