Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 4457 12"
 1. K hodnocení znaleckých posudků i v kontextu nové právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 236-241. 
  article

  article

 2. Očkování - povinnost či možnost z právní perspektivy.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 1, s. 8-14. 
  article

  article

 3. Axiomy v právní argumentaci : dvousečná zbraň v rukou orgánů aplikujících právo.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 5, s. 29-42. 
  article

  article

 4. Regresní nárok zdravotní pojišťovny proti rodiči poškozeného dítěte : rozsudek NS z 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 6, s. 193-196. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu. Náklady léčení. Veřejné zdravotní pojištění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 4, s. 253-258. 
  article

  article

 6. Zdravotní pojištění, náklady léčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 7, s. 1147-1153. 
  article

  article

 7. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article

 8. Zbožštěná činnost soudních znalců.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 5, s. 20-21. 
  article

  article

 9. (R)evoluce v odškodňování duševních útrap?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 11-12, s. 264-270. 
  article

  article

 10. Podjatost a předpojatost.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.2, s. 44-48. 
  article

  article