Search results

Records found: 3  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3654 10"
 1. Ochranné léčení, důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 823/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 838-845. 
  article

  article

 2. Podjatost soudce : nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 3. Standardy přezkumu ústavnosti v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 4, s. 21-29. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.