Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 354 15"
 1. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 2. Vymezení předpokladu přípustnosti a dovolacího důvodu : nález ÚS z 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2071/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 194-195. 
  article

  article

 3. K otázce splnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání : nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 1298/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 1-2, s. 55-58. 
  article

  article

 4. K otázce vymezení splnění předpokladů přípustnosti dovolání : nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 1226/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 5, s. 52-55. 
  article

  article

 5. Přípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 5, (2017), č. 12, s. 2-11. 
  article

  article

 6. Faktický obsah dovolání z hlediska splnění předpokladů přípustnosti : nález ÚS ze 19. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 45. 
  article

  article

 7. Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 209-214. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.