Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 342 09"
 1. Pojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 190-199. 
  article

  article

 2. Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 32-37. 
  article

  article

 3. Vybrané otázky spotřebitelského práva v ČR.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 2, s. 19-26. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud k pojištění schopnosti splácet hypotéku.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 50-52. 
  article

  article

 5. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009–2011 : základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů. (1. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.6, s. 218-227. 
  article

  article

 6. The influence of the human rights on private law in Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 4, (2014), No. 2, s. 111-118. 
  article

  article

 7. "Dobrá víra" ve spotřebitelských smlouvách - dobré mravy, přiměřenost nebo poctivost?.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 8, (2013), č.1, s. 41-50. 
  article

  article

 8. Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 808/2011 : datum rozhodnutí 28.března 2012.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.5, s.52-53. 
  article

  article

 9. Smluvní pokuta z pohledu soudní praxe.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.8, s.360-363. 
  article

  article

 10. Vybrané aspekty soukromoprávní ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 21, (2012), č. 9, s. 306-318. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.