Search results

Records found: 22  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3304 13"
 1. Svéprávnost. Omezení svéprávnosti. Peněžní limit : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2837/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 219-225. 
  article

  article

 2. Nezletilí a řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 16-22. 
  article

  article

 3. Pořádková pokuta a "neplnění vyšetřovacích povinností" veřejného procesního opatrovníka v některých druzích nesporných soudních řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 4, s. 9-17. 
  article

  article

 4. K posílení právního a ekonomického postavení nezletilých.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 4, s. 18-22. 
  article

  article

 5. Řádné zastoupení dítěte jako účastníka řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 19-23. 
  article

  article

 6. Zadlužování nezletilých z pohledu Ústavního soudu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 22-27. 
  article

  article

 7. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970. 
  article

  article

 8. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl třetí: pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 807-816. 
  article

  article

 9. K rodičovské odpovědnosti a hmotněprávním aspektům zastoupení dítěte.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 86-99. 
  article

  article

 10. Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 470-477. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.