Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3196 12"
 1. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 2. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 17-24. 
  article

  article

 3. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181. 
  article

  article

 4. Kontrola oportunních rozhodnutí státního zástupce.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 15, (2017), č. 6, s. 14-22. 
  article

  article

 5. Právo na účinné vyšetřování ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 7-8, s. 157-163. 
  article

  article

 6. Právo na efektivní vyšetřování : dochází na třetím ústavním soudu k výrazné změně v koncepci ochrany základních práv?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 5, s. 3-14. 
  article

  article

 7. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3626/13 : datum rozhodnutí: 16. 12. 2015.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 1, s. 51-52. 
  article

  article

 8. Subjektivní právo poškozeného na efektivní trestní řízení : nález ÚS z 12.8.2014, sp.zn. I. ÚS 3196/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 10, s. 353. 
  article

  article