Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3113 13"
 1. Zásada subsidiarity trestní represe z pohledu právní civilistiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 19-24. 
  article

  article

 2. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 531-543. 
  article

  article

 3. K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 1, s. 1-6. 
  article

  article

 4. Nad koncepcí dovolání v civilních věcech.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 4, s. 343-353. 
  article

  article

 5. Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 229-258. 
  article

  article

 6. Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 229-258. 
  article

  article

 7. Ještě jednou k zásadě subsidiarity trestní represe v teorii a praxi českého trestního práva.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 9, s. 206-214. 
  article

  article

 8. K principu subsidiarity trestní represe : nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 51-54. 
  article

  article

 9. Aplikácia princípu ultima ratio v rozhodovacej praxi.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 823-832. 
  article

  article

 10. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article