Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3065 21"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3522/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 45-47. 
  article

  article

 2. Péče o děti v rodině v proměnách času - současnost.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 3, s. 69-83. 
  article

  article

 3. Střídavá péče nemá mít vždy přednost.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 19-21. 
  article

  article

 4. Rozhodování o střídavé péči : nález ÚS z 3. 5. 2022, sp. zn. I. ÚS 3065/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 187-189. 
  article

  article

 5. Nástup dítěte do první třídy a střídavá péče : nález ÚS z 24. 5. 2022, sp. zn. III. ÚS 928/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 7-8, s. 245. 
  article

  article

 6. Střídavá péče a nástup dítěte do první třídy v případě větší vzdálenosti bydliště rodičů : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. III. ÚS 2391/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 283-284. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.