Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 2449 20"
  1. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
    article

    article

  2. Překážka litispendence v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti podle nařízení Brusel II bis : nález ÚS z 9. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2449/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 117. 
    article

    article