Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 2315 15"
 1. Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku : nález ÚS z 1. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 1991/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 2. Darování, dědění a katastr nemovitostí : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2728/2020.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 31-34. 
  article

  article

 3. Sbírka právních předpisů jako nový zdroj práva.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 25-30. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262. 
  article

  article

 5. Kritický pohled soudce Nejvyššího soudu k monografii "Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky".   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 6-9. 
  article

  article

 6. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  article

  article

 7. Ústavní soud České republiky: provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí : nález Ústavního soudu České republiky z 1. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 843-845. 
  article

  article

 8. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
  article

  article

 9. Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 267-279. 
  article

  article

 10. Z březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 4, s. 29-32. 
  article

  article