Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 2216 09"
 1. Promlčení a dobré mravy - aneb kdy už je námitka promlčení nemravná.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 6, s. 7-11. 
  article

  article

 2. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 3. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 4. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 367-372. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 220-222. 
  article

  article

 6. Promlčení. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2015, sp. zn. 25 Cdo 3319/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 7, s. 509-513. 
  article

  article

 7. Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy po slibu škůdce vyřešit věc mimosoudně : usnesení NS z 24. 9. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3319/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 240-242. 
  article

  article

 8. Transakce s podstatnou částí obchodního závodu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7 (2015), č. 9, s. 249-252. 
  article

  article

 9. Relativní neplatnost smlouvy o převodu spoluvlastnictví vznesená po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem formou rozdělení na bytové jednotky : rozsudek NS z 10.9.2014, sp.zn. 30 Cdo 1994/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 10, s. 398-400. 
  article

  article

 10. Rozpor s dobrými mravy v judikatuře Nejvyššího soudu ČR.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.18, s.626-632. 
  article

  article