Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 2201 16"
 1. Má súd povinnosť odsúdeného podmienečne prepustiť z výkonu trestu odňatia slobody?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 92-94. 
  article

  article

 2. Zásada ne bis in idem a inštitút podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 168-172. 
  article

  article

 3. Propojení penitenciární a postpenitenciární péče - podmínka fungující trestní politiky.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 25, (2021), č. 2, s. 23-34. 
  article

  article

 4. Zákaz dvojího přičítání při rozhodování soudů o podmíněném propuštění : nález ÚS z 29. 1. 2021, sp. zn. II. ÚS 1945/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 5. K výkladu a aplikaci podmínky (očekávání vedení řádného života v budoucnu) podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody : nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 575/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 45-46. 
  article

  article

 6. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1804/21 : datum rozhodnutí: 26. října 2021.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 6, s. 52-55. 
  article

  article

 7. Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného propuštění.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 1, s. 20-22. 
  article

  article

 8. Společné setkání k problematice podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 1, s. 9-16. 
  article

  article

 9. Vedení řádného života jako předpoklad podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 1, s. 17-27. 
  article

  article

 10. Komentář k nálezu Ústavního soudu II. ÚS 482/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 1, s. 36-43. 
  article

  article