Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1587 15"
 1. Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění?.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 15, (2021), č. 1, s. 19-22. 
  article

  article

 2. Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25. 
  article

  article

 3. Nejlepší zájem dítěte.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1091-1108. 
  article

  article

 4. Právo a literatura : brněnské spojení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 1, s. 67-85. 
  article

  article

 5. Náhrada újmy způsobené náhodou.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 1-2, s. 22-30. 
  article

  article

 6. Odpovědnost osoby s povinností dohledu v českém deliktním právu aneb jak je to s těmi dětmi na hřišti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 305-310. 
  article

  article

 7. Regresní nárok zdravotní pojišťovny proti rodiči poškozeného dítěte : rozsudek NS z 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 6, s. 193-196. 
  article

  article

 8. Odpovědnost za škodu. Náklady léčení. Veřejné zdravotní pojištění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 4, s. 253-258. 
  article

  article

 9. Zdravotní pojištění, náklady léčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 7, s. 1147-1153. 
  article

  article

 10. ÚS se zastal otce dvou dětí sražených na přechodu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 1-2, s. 24. 
  article

  article