Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 156 99"
 1. Objektivní a vyvážené informace ve vysílání - racionální požadavek, či iluze?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 5, s. 393-414. 
  article

  article

 2. De/kriminalizace pomluvy : přiměřená sankce, nebo odrazující prvek pro diskuzi o veřejném zájmu?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 5, s. 431-447. 
  article

  article

 3. Lékařský výzkum a lidská práva v době krize důvěry.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 5, s. 19-31. 
  article

  article

 4. Odpovědnost za škodu. Ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 3-7. 
  article

  article

 5. Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 417-418. 
  article

  article

 7. Tisk, svoboda projevu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 859-864. 
  article

  article

 8. Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 17-18. 
  article

  article

 9. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789.. 
  article

  article

 10. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 29-47. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.