Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1506 13"
 1. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 2. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 3. Odpovědnost státu za újmu, rodičovská odpovědnost (o. z.), podmínky řízení, způsobilost procesní, zastoupení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2021, sp. zn. 30 Cdo 3169/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1465-1471. 
  article

  article

 4. Změny poměrů nezletilých dětí poté, co soud schválil dohodu o svěření do střídavé péče.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 20-23. 
  article

  article

 5. Střídavá péče při velké vzdálenosti bydliště rodičů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 38-44. 
  article

  article

 6. National report on multicultural challenges in family law (Czech republic).   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 4, s. 486-498. 
  article

  article

 7. Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 8, s. 277-283. 
  article

  article

 8. Nejlepší zájem dítěte.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 6, (2017), č. 10, s. 18-23. 
  article

  article

 9. Střídavá péče není vždy v nejlepším zájmu dítěte : nález ÚS z 24. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 169/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 282. 
  article

  article

 10. Sedmero městských legend : aneb Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 17, (2015), č. 5, s. 19-22. 
  article

  article