Search results

Records found: 27  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 143 07"
 1. Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 105-114. 
  article

  article

 2. Súkromnoprávna autonómia a jej limity : inauguračná prednáška.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 101, (2018), č. 1, s. 3-26. 
  article

  article

 3. Ústavní soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka v dobré víře do 1. 1. 2014. Poznámky k judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu o nabytí nemovitosti od nevlastníka do 1. 1. 2014 : nález Ústavního soudu České republiky z 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-34. 
  article

  article

 4. Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 3-10. 
  article

  article

 5. Družstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739. 
  article

  article

 6. Určovací žaloba k ochraně vlastnického práva a legitimní očekávání.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), suppl. 4, s. 25-32. 
  article

  article

 7. Posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (Rc 16/2015) : usnesení ÚS z 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 253-256. 
  article

  article

 8. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález ÚS z 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 9, s. 311. 
  article

  article

 9. Nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 11, s. 50-55. 
  article

  article

 10. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 70-74. 
  article

  article