Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada za omezení"
 1. Kompenzace omezení vlastnického práva územním plánem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 3-4, s. 129-148. 
  article

  article

 2. K principům rozhodování soudu o zrušení či omezení služebnosti z hlediska náhrady za její zrušení nebo omezení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2571/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 55-58. 
  article

  article

 3. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 4. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 5. Nástrahy vodních restitucí.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 32-39. 
  article

  article

 6. Vlastnické právo. Náhrada za omezení vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 6, s. 392-395. 
  article

  article

 7. Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006 : nález ÚS ze 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 79. 
  article

  article

 8. Za pozemek v územní rezervě je možné přiznat náhradu, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 26. 
  article

  article

 9. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46. 
  article

  article

 10. New remedial responses in the practice of regional human rights courts : purposes beyond compensation.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 15, (2017), no. 2, s. 372–392. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.