Search results

Records found: 170  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada nemajetkové újmy"
 1. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53. 
  article

  article

 2. K náhradě nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 19-25. 
  article

  article

 3. K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v adhezním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 25, (2021), č. 2, s. 6-13. 
  article

  article

 4. Náhrada škody. Škoda způsobená provozem vozidla. Pojištění. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2109/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 168-175. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187. 
  article

  article

 6. Rozhodování o nároku na náhradu nemajetkové újmy : nález ÚS ze 7. 9. 2021, sp. zn. II. ÚS 68/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 241-242. 
  article

  article

 7. Náhrada nemajetkové újmy u zvlášť zranitelné oběti znásilnění : nález ÚS z 3. 8. 2021, sp. zn. II. ÚS 3003/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 242. 
  article

  article

 8. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53. 
  article

  article

 9. Náhrada nemajetkové újmy u zvlášť zranitelné oběti znásilnění : nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2021, sp. zn. II. ÚS 3003/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 44. 
  article

  article

 10. K rozhodnutí NS ohledně zpětné účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2021, sp. zn. 25 Cdo 2479/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 65-68. 
  article

  article