Search results

Records found: 175  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada nemajetkové újmy"
 1. Procesní aspekty náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení : nález ÚS ze 7. 3. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2620/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 2. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 42-45. 
  article

  article

 3. Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku : nález ÚS z 1. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 1991/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 4. Court of Justice of the European Union on non-material damage.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 547-571. 
  article

  article

 5. Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku : nález ÚS z 1. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 1991/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 6. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53. 
  article

  article

 7. K náhradě nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 19-25. 
  article

  article

 8. K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v adhezním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 25, (2021), č. 2, s. 6-13. 
  article

  article

 9. Náhrada škody. Škoda způsobená provozem vozidla. Pojištění. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2109/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 168-175. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187. 
  article

  article