Search results

Records found: 184  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada nemajetkové újmy"
 1. Náhrada škody. Usmrcení osoby blízké. Náhrada nemajetkové újmy. Poskytovatel zdravotní péče..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 2. 
  article

  article

 2. Náhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 2. 
  article

  article

 3. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  article

  article

 4. Jakou cenu může soud stanovit za lidské útrapy?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 4, s. 187-191. 
  article

  article

 5. Dokazování v řízení o náhradě nemajetkové újmy za zpožděný let : nález ÚS z 21. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 1758/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 6. Přípustnost dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ v případě nároku na náhradu škody za zpožděný let : nález ÚS z 28. 2. 2023, sp. zn. IV. ÚS 92/23.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 7. Náhrada za ztížení společenského uplatnění dítěte - problematické aspekty.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 6, s. 4-12. 
  article

  article

 8. Procesní aspekty náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení : nález ÚS ze 7. 3. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2620/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 9. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 42-45. 
  article

  article

 10. Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku : nález ÚS z 1. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 1991/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.