Search results

Records found: 210  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada nákladů"
 1. Ersatz von Verfahrenskosten nach einem Freispruch im Strafverfahren: Too little too late.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 2, s. 109-118. 
  article

  article

 2. Keine Kostenerstattung für Rückholflüge wegen der Corona-Pandemie : EuGH 08.06.23 – C-49/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 36, 2023, s. 2629-2632. 
  article

  article

 3. Právo soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce při zastavení řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2434/21 ze dne 8. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 4. Obtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 27-33. 
  article

  article

 5. ÚS k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 4, s. 6. 
  article

  article

 6. Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 1. 3. 2023, sp. zn. II. ÚS 357/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 7. Rückwirkender Ausschluss von Schadenersatz für „wrongful birth“ : N. M. ua gg Frankreich (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 49-53. 
  article

  article

 8. Intellectual property licensing and transactions : theory and practice / by Jorge L. Contreras.    Cambridge : Cambridge University Press, 2022 . 1 online zdroj (xxiv, 636 stran) . ISBN 978-1009049436
  aa
  Intellectual property licensing and transactions

  computer file

 9. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151. 
  article

  article

 10. K některým specifikům rozhodování soudů o náhradě nákladů řízení při zpětvzetí žaloby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 29-31. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.