Search results

Records found: 147  
Your query: Subject h. and keywords = "Náhrada nákladů řízení"
 1. Ersatz von Verfahrenskosten nach einem Freispruch im Strafverfahren: Too little too late.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 2, s. 109-118. 
  article

  article

 2. Obtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 27-33. 
  article

  article

 3. ÚS k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 4, s. 6. 
  article

  article

 4. Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 1. 3. 2023, sp. zn. II. ÚS 357/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 5. Výpočet náhrady nákladů řízení po zrušení tzv. přísudkové vyhlášky; ochrana legitimního očekávání účastníků řízení : nález ÚS z 11. 4. 2023, sp. zn. IV. ÚS 105/23.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 6, s. 192. 
  article

  article

 6. K některým specifikům rozhodování soudů o náhradě nákladů řízení při zpětvzetí žaloby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 29-31. 
  article

  article

 7. Úvahy nad institutem "sofistikovaného" zpětvzetí návrhu podle § 96 o. s. ř. a s tím spojenou náhradou nákladů řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 4, s. 49-51. 
  article

  article

 8. Stanovení výše náhrady nákladů řízení ve věcech návrhu na zrušení výživného : nález ÚS z 8. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  article

  article

 9. Vyjádření účastníka řízení k úmyslu soudu využít moderačního práva dle § 150 OSŘ : nález ÚS z 25. 1. 2022, sp. zn. I. ÚS 3199/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 10. Ke stanovení tarifní hodnoty v řízení o určení neúčinnosti právního jednání : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2155/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 53-55. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.