Search results

Records found: 55  
Your query: Subject h. and keywords = "Mediace"
 1. Limity donucení k využití mediace = Limits of coercion to mediate.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 291-308. 
  article

  article

 2. Limity donucení k využití mediace = Limits of coercion to mediate.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 291-308. 
  article

  article

 3. Mediace jako nástroj k řešení sporů v obchodních vztazích.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 9-11. 
  article

  article

 4. Právní a sociální aspekty mediace v České republice / Lenka Holá, Martina Urbanová a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xii, 161 stran . ISBN 978-80-7598-719-8   Signatura M 8634
  OP
  Právní a sociální aspekty mediace v České republice

  book

 5. Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky / Marcela Fryštenská ; ilustroval Jiří Slíva.    Praha : Leges, 2020 . 128 stran . ISBN 978-80-7502-403-9   Signatura M 8772
  SO
  Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky

  book

 6. Jistota : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 96-103. 
  article

  article

 7. Průvodce světem práva : trestní právo / Markéta Brunová ; ilustroval Zdeněk Hofman.    Praha : Eduko, 2020 . Strany 427-594 . ISBN 978-80-88057-68-0   Signatura M 8727
  PV
  Průvodce světem práva

  book

 8. Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita / Jan Rozum a kol..    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2020 . 251 stran . ISBN 978-80-7338-188-2   Signatura M 8845
  TP
  Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita

  book

 9. Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 470-477. 
  article

  article

 10. Smírné postupy v řešení rodinněprávních sporů - historický pohled.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 70-96. 
  article

  article