Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Materiální publicita"
 1. Nejvyšší soud České republiky: K obecným předpokladům nabytí vlastnického práva na základě principu tzv. materiální publicity : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1980/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 145-149. 
  article

  article

 2. K nabytí vlastnického práva na základě principu materiální publicity v případě absolutně neplatného právního jednání.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 47-52. 
  article

  article

 3. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  article

  article

 4. Knihovné (tabulárne) vydržanie práva k nehnuteľnosti a rekodifikácia občianskeho práva hmotného.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 98, (2015), č. 1, s. 41-57. 
  article

  article

 5. Počátek běhu subjektivní promlčecí doby podle § 107 odst. 1 ObčZ pro vydání bezdůvodného obohacení. Účinky principu materiální publicity v obchodním rejstříku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.5.2011, sp.zn. 32 Cdo 2626/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.17, s.638-639. 
  article

  article