Search results

Records found: 25  
Your query: Subject h. and keywords = "Místní příslušnost"
 1. Ústavnost vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 15/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 2. Určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých : nález ÚS z 20. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 677/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 185. 
  article

  article

 3. K vyloučení principu teritoriality soudních exekutorů : nález sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ze dne 2. 11. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 49-50. 
  article

  article

 4. Přenesení místní příslušnosti; nejlepší zájem dítěte : nález ÚS z 23. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2732/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 5. K otázce místní příslušnosti v řízení ve věcech péče o nezletilé.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 6, s. 6-12. 
  article

  article

 6. Místní příslušnost obecného soudu : nález ÚS z 25. 2. 2020, sp. zn. I. ÚS 2140/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 157. 
  article

  article

 7. Několik poznámek k teritorialitě soudních exekutorů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 17-22. 
  article

  article

 8. Praktické otázky místní příslušnosti soudu a jejího přenášení v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 32-40. 
  article

  article

 9. Výklad prorogačních doložek ve světle práva jednotlivců na svobodné jednání : nález ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 1858/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 10. Delegace vhodná. Přenesení místní příslušnosti soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 Nd 243/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 472-473. 
  article

  article