Search results

Records found: 147  
Your query: Subject h. and keywords = "Lhůty"
 1. Evropský zatýkací rozkaz : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 14 To 97/2020.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 43-44. 
  article

  article

 2. Veřejný pořádek a zájem dítěte v intencích ust. § 792 o. z..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 31-34. 
  article

  article

 3. Posuzování lhůt pro podání opravného prostředku v případě opakovaného zaslání rozhodnutí : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1020/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50. 
  article

  article

 4. Enterbrechung von Verfahrensfristen in Zivilsachen wegen Covid-19-Pandemie : EuGH 15.09.22 – C-18/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 45, 2022, s. 3277-3279. 
  article

  article

 5. Prominutí zmeškání lhůty. Epidemie koronaviru SARS CoV-2 : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3798/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 171-176. 
  article

  article

 6. Ústavní soud České republiky: podmínky pro vydání rozsudku pro uznání : nález Ústavního soudu České republiky z 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3207/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 565-567. 
  article

  article

 7. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 199. 
  article

  article

 8. Vorsaussetzungen der Wiedereinsetzung bei fehlerhafter Rechtbehelfsbelehrung : BVerfG 04.09.21 – 1 BvR 2427/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 13, s. 915-917. 
  article

  article

 9. Zum Einfluss der Übersetzungshilfe auf Rechtsmittelfristen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 7, s. 324-331. 
  article

  article

 10. Zachování lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí jiného orgánu dle § 247 odst. 1 OSŘ : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 134/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13. 
  article

  article