Search results

 1. Vorsaussetzungen der Wiedereinsetzung bei fehlerhafter Rechtbehelfsbelehrung : BVerfG 04.09.21 – 1 BvR 2427/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 13, s. 915-917. 
  article

  article

 2. Das Rechtsprinzip Hoffnung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 585-592. 
  article

  article

 3. Judikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 285-299. 
  article

  article

 4. Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 363-367. 
  article

  article

 5. Zásada legitimního očekávání ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 828-836. 
  article

  article

 6. Spätné pôsobenie judikatúry - áno či nie?.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 262-285. 
  article

  article

 7. Prokázat potřebné znalosti pro jmenování znalcem lze i jinak, než absolvováním teoretického formálního vzdělání : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 As 94/2018-54.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 6, s. xciv-xcviii. 
  article

  article

 8. Správní právo. I. / Richard Pomahač, Lenka Pítrová.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018 . 115 stran . ISBN 978-80-87975-78-7   Signatura M 8128
  SP
  Správní právo

  book

 9. Přímluva za teorii legitimních cílů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 6, s. 518-528. 
  article

  article

 10. Legitimní očekávání ve vztahu k nároku na předčasný starobní důchod : nález ÚS z 29. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 3493/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 46. 
  article

  article