Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Lege artis"
 1. Lege artis durchgeführte Untersuchungen als sexuelle Handlung (BGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2021, Heft 8, s. 249. 
  article

  article

 2. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 3. Důkazní břemeno pacienta v tzv. medicínských sporech a posuzování otázky postupu de lege artis : nález ÚS z 28. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 3937/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article

 4. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72. 
  article

  article

 5. Problematika lege artis ve světle medicínského práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 5, s. 6-14. 
  article

  article

 6. Lékaři odpovídají nejen za správný postup, ale i za bolest pacienta, konstatoval Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 57. 
  article

  article

 7. Medicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxxiii, 460 stran . ISBN 978-80-7179-318-2   Signatura M 8359
  SO
  Medicínské právo

  book

 8. Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 850 stran . ISBN 978-80-7552-321-1   Signatura M 7718
  SO
  Zdravotnické právo

  book

 9. Grenzen des Tötungsvorsatzes im Medizinstrafrecht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2011, Jhrg. 64, Heft 39, s. 2856-2858. 
  article

  article

 10. Lege artis, známý pojem neznámého obsahu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 18, (2010), č.4, s. 4-9. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.