Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Lékařská mlčenlivost"
 1. Le secret médical : Étude des obligations de confidentialité des soignants en droit suisse / Frédéric Erard.    Zürich : Sui Generis, 2021 . 1 online zdroj (lxvi, 568 stran) . ISBN 978-3907297155
  Le secret médical

  computer file

 2. Medicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxxiii, 460 stran . ISBN 978-80-7179-318-2   Signatura M 8359
  SO
  Medicínské právo

  book

 3. Interdisciplinární problematika stíhání trestných činů ve zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistický sborník -- Roč. 60, (2016), č. 1, s. 41-53. 
  article

  article

 4. Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 850 stran . ISBN 978-80-7552-321-1   Signatura M 7718
  SO
  Zdravotnické právo

  book

 5. Haftung des Arztes wegen Information über Erbkrankheit des geschiedenen Ehepartners : BGH 20.05.14 –VI ZR 381/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2014, Jhrg. 67, Heft 30, s. 2190-2192. 
  article

  article

 6. K některým výkladovým problémům zákona o zdravotních službách z pohledu působnosti státního zastupitelství v trestním řízení.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 11, (2013), č. 6, s. 42-47. 
  article

  article

 7. K otázce povinnosti mlčenlivosti lékaře a jiných zdravotnických zaměstnanců v případě, že jsou svědky některého z trestných činů uvedených v § 368 TrZ. K použitelnosti důkazu, jehož obsahem jsou informace o zdravotním stavu poškozeného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, sp.zn. 7 Tdo 1116/2012.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 12, (2013), č.3, s. 76-79. 
  article

  article

 8. Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu optikou německé a české doktríny.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.26-32. 
  article

  article