Search results

 1. Zuteilung von Lebenschancen in der Pandemie – Medizinische Kriterien und Patientenrechte.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 5, s. 270-274. 
  article

  article

 2. Obrana asistované smrti : filozofické argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře / Tomáš Hříbek.    Praha : Academia, 2021 . 357 stran . ISBN 978-80-200-3102-0   Signatura M 8855
  FT
  Obrana asistované smrti

  book

 3. Die „Triage“ – Situation als Herausforderung für die Strafrechtswissenschaft.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 449-454. 
  article

  article

 4. „Rettungstötungen“ in der Corona-Krise? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 20, s. 1398-1402. 
  article

  article

 5. Die Tragik der Triage – straf- und verfassungrechtliche Grundlagen und Grenzen.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14, s. 704-714. 
  article

  article

 6. Medicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxxiii, 460 stran . ISBN 978-80-7179-318-2   Signatura M 8359
  SO
  Medicínské právo

  book

 7. K právní dovolenosti umělého oplodnění ženy kryokonzervovanými spermiemi zemřelého manžela.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 6, s. 21-27. 
  article

  article

 8. Lidská práva, právo na soukromý a rodinný život : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1286-1301. 
  article

  article

 9. Co je eutanazie : studie k pojmu dobré smrti / Josef Kuře.    Praha : Academia, 2018 . 297 stran . ISBN 978-80-200-2762-7   Signatura M 8089
  SO
  Co je eutanazie

  book

 10. Právo, etika a kmenové buňky / Martin Šolc.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxx, 317 stran . ISBN 978-80-7552-977-0   Signatura M 8281
  SO
  Právo, etika a kmenové buňky

  book