Search results

 1. Ústavní soud: odsouzení pro trestný čin není automaticky důvodem ke zrušení trvalého pobytu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 59. 
  article

  article

 2. Anerkennungsprinzip und Vertrauensgrundsatz in einer Europäischen Sicherheitsunion.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 1, s. 23-26. 
  article

  article

 3. Anlasslose Vorratsdatenspeicherung nur bei erheblicher Gefahrenlage : EuGH 06. 10. 20 – C-511/18 ua.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 8, s. 531-548. 
  article

  article

 4. Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti / Jana Firstová, David Zámek.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xi, 189 stran . ISBN 978-80-7676-057-8   Signatura M 8911
  TK
  Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

  book

 5. Kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 631 stran . ISBN 978-80-7502-499-2   Signatura M 8930
  TK
  Kriminologie

  book

 6. Šíření nenávisti na internetu a jeho trestní postihy : poznatky k limitům českého přestupkového práva a úvahy nad nimi.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 1, s. 1-26. 
  article

  article

 7. Problematika prvotních úkonů policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 33-38. 
  article

  article

 8. Trestní politika v názorech pracovníků justice.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 112-119. 
  article

  article

 9. Das Beleidigungsunrecht im digitalen Zeitalter.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 33, s. 2397-2401. 
  article

  article

 10. Verdachtsgründe bei Durchsuchung einer Wohnung (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 2, s. 57. 
  article

  article